Päiväkotien-, koulujen- ja oppilaitosten siivous

Päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten siivous asettaa työn laadulle korkeita vaatimuksia, sillä ne ovat terveydensuojelulain nojalla ilmoituksenvaraisia toimintoja, joiden olosuhteita viranomaiset myös säännöllisesti valvovat.